Jämthundsvalpar valpar väntas v 21

e SE J(LÖ)CH Fisktjärnlidens Ix
SE59268/2015
Kullvärde 4/8
ED ua. HD grad A

u J Hillklintens AXA
SE37919/2011
Kullvärde 4/8
ED ua. HD grad B

AXA är en lugn och stabil tik med lugna upptag

IX är ur en kull där 4 av 8 valpar tagit, 1:a pris på jaktprov före 2 års ålder
IX har även skällt björn

Valparna säljes endast till jaktprovs och
utställnings intresserade

Tikägare
Fisktjärnlidens kennel Krister Lindkvist
070-6003803

Hanhundsägare
Jan-olov Lundberg