Svenska Kennelklubben 2007-11-15

Till SKKs Läns- och Specialklubbar
Angående att alla hundar som inte är registrerade i SKKs stambok måste ha SKKs Tävlingslicens från och med 2008-01-01.

Bakgrund
Kennelfullmäktige (KF) beslöt i juni 2007 att även icke stambokförda hundar ska få sina resultat registrerade och synliggjorda på internet. Det innebär också att resultaten kommer att visas på SKKs webbtjänst Hunddata under ett Tävlingslicensnummer.

Beslutet som togs vid KF är baserat på den policy som SKK har för icke stambokförda hundar;

SKK har ett ansvar som ”hundägarnas riksorganisation”. Med detta följer att allmänhet och myndigheter utgår från att SKK är en garant för god hundhållning. SKK och dess specialklubbar har också ett stort ansvar för att Försvarsmakten, Polisen, jägarkåren och andra näringar har tillgång till för ändamålet dugliga hundar.

Hundar som inte är registrerade i SKKs stambok kan erhålla diplom/titlar i verksamheter som inte kräver någon exteriör merit, dock inte några championatstitlar. Dessa är förbehållna stambokförda hundar.

För vilka gäller krav om Tävlingslicens?
Hundar som inte är registrerade i SKKs stambok har möjlighet att delta i tävlingar och prov som inte är rasspecifika.

Dessa är; agility, lydnadsprov, freestyle, grytprov, vallhundsprov samt viltspårprov. Krav på Tävlingslicens gäller också för icke stambokförda hundar som genomgår olika tjänstehundsprov inom Svenska Brukshund Klubbens verksamhet. Samtliga hundar som deltar inom någon av ovan beskrivna verksamheter kommer därför att behöva vara ID-märkta samt måste ha en tävlingslicens utfärdad av SKK. Denna licens gäller sedan i hundens hela liv.

Det har gått snabbt från beslut till handling och redan från och med 1 januari 2008 kommer de nya reglerna att gälla.

Att ansöka om Tävlingslicens
Nedan finns information om hur man går tillväga för att ansöka om en tävlingslicens

Ansökan om tävlingslicens för en hund som inte är registrerad i SKKs stambok kan, från mitten på november, göras på www.skk.se, där man också kan betala avgiften på 450 kronor via internet. För att tävlingslicens ska utfärdas krävs att hunden är ID-märkt samt ägarregistrerad hos SKK. Ägarregistrering kan göras i samband med licensansökan och kostar 65 kronor.

Icke stambokförda hundar från Finland som innehar FIX-nummer, får tävla i Sverige utan tävlingslicens. FIX-numret ersätter licensnumret på anmälan. För de övriga nordiska länderna gäller krav på en svensk tävlingslicens, som ansöks om hos SKK.

Om det finns frågor kontakta SKKs medlemsavdelning, telefon 08-795 30 50 eller e-post id@skk.se.

Med vänlig hälsning

SVENSKA KENNELKLUBBEN

Kjell Bräster
verksamhetschef