Välkommen till  

Västerbottens Älghundklubb

01.225x80.jpg

Avelsgruppen

för Västerbottens Älghundklubb.

 
Rasklubben för vit älghund
 
 
Vit Älghund
Adrian Nilsson
Adrian Nilsson
 
0702569874
Jämthundar
Hans Berglund
Hans Berglund
 
0918-102 70
Jämthundar
Svenska Björnhundklubben
Svenska Björnhundklubben
 
 
Karelsk Björnhund
Hälleforshundklubben
Hälleforshundklubben
 
 
Hälleforshund
Svenska Laikaklubben
Svenska Laikaklubben
 
 
Laikor

Uppfödare tag kontakt med den lokala avelsgruppen före parning.
Efter parning informera avelsgruppen om resultat, för uppföljning och valpförmedling, anmäl även om dräktighet har uteblivit.

Avelsgruppen välkomnar iakttagelser som kan vara av intresse, bra, såväl som mindre bra,
inte minst då det gäller sjukdom och mentalitet.

Endast genom samarbete och öppenhet kan en sund och bra avel bedrivas.

Vi har i vår klubb ett bra avelsarbete som också återspeglas i unghundslistorna.
De mindre raserna ligger också väl till mot landet i övrigt beträffande prisprov

 

Viktigt om HD

Kom ihåg att röntga hundarna före parning

Riskera inte att uppfödda valpar registreras med avelsförbud som blir följden om föräldradjuren har C eller sämre på höfterna.

Uppfödarna av äglhundar är de i särklass sämsta i hund-Sverige att sköta om röntgen i tid.