Välkommen till  

Västerbottens Älghundklubb

01.225x80.jpg

Information om blanketter

Ansökan för Svenska Älghundklubbens Championatsdiplom och övriga blanketter, finns på SÄKs hemsida: 

Blanketter som öppnas i Word kan fyllas i direkt i datorn. Skriv i de gråmarkerade fälten på blanketten. Spara den på din hårddisk så att du har kvar den och vad Du skrivit om den skulle förkomma eller på något sätt ifrågasättas.

Blanketter som inte behöver hundägarens underskrift kan direkt skickas som e-post till den e-postadress som står på blanketten.