Välkommen till  

Västerbottens Älghundklubb

01.225x80.jpg

Så går ett jaktprov till Information

Västerbottens Älghundklubb inbjuder till 2017 års jaktprov.

Rätt att delta vid jaktprov har hund som vid utställning erhållit lägst kvalitetspriset Sufficient, samt är 12 mån. Hunden skall vara ID-märkt samt registrerad hos Kennelklubben, ägaren/ägarna skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar.

Hundägare kan i första hand anmäla sin hund till tre löshundsprov. Proven anmäls löpande under hösten. Tidigt anmälda prov får domare tilldelad i ordning som proven anmäls. Älgspårprov och ledhundsprov kan genomföras från 1/8 och anmäls löpande. Hundägaren kontaktar tilldelad domare inom 14 dagar annars tilldelas domaren en ny hund och er hund hamnar ”sist i kön”, om hundägare och domare kommit överens om provdag vid 2 tillfällen och dessa ej utnyttjas så kan hunden placerad sist i kön om det är domarbrist.  Provledningen förbehåller sig rätten att prioritera unga hundar på senare delen av säsongen vid stor anhopning av prov.

Ange var du tänker gå provet i samband med anmälan (Önskad plats)

Kom ihåg att för att komma ifråga för SM-kval resp. Länskampen så skall 1 prov vara genomfört senast 1 nov. för SM-kval resp.15 nov för Länskampen

Domarersättning 500kr + reseersättning 18,50 kr/mil (betalas direkt till domare)

Proven anmäls till respektive provområde.

Södra Lappland                   Åsele, Dorotea, Vilhelmina

Storuman                            Storuman, Sorsele

Lycksele                              Lycksele

Umeå Södra                       

Umeå Norra 

Skellefteå                           

Om snöförhållanden och tillgång på domare medger kan extra prov medges som senhöstprov. Tag kontakt med provledaren där du vill gå provet. Prövning av hundar sker fram till den 31 januari 2018 om förutsättningarna medger detta. 

Hundägare äger rätt att byta ut anmäld hund mot annan hund med samma ägare. Tag kontakt med provledaren.

Hundägare, ej medlemmar i klubben, kan anmäla till prov inom Västerbotten. Provet genomförs efter att klubbens egna hundar fått erbjudande om starttillfälle. Samma anmälningsrutiner som för klubbens egna medlemmar. OBS! kontakta provledaren innan Du gör din anmälan.

Någon återbetalning av anmälningsavgiften sker inte för prov som ej genomfört

 

pdfProvdatakort 2017 arbetskopia
pdfUTBILDNINGSDOMARE 2017
pdfJaktprovsregler 2017 

Provområden