Västerbottens Älghundklubb inbjuder till 2021 års jaktprov.

Rätt att delta vid jaktprov har hund som vid utställning erhållit lägst kvalitetspriset Sufficient, samt är 12 mån. Hunden skall vara ID-märkt samt registrerad hos Kennelklubben, ägaren/ägarna skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar.

Hundägare kan i första hand anmäla sin hund till tre löshundsprov. Proven anmäls löpande under hösten. Tidigt anmälda prov får domare tilldelad i ordning som proven anmäls, ibland tilldelas 1 domare och nästa när 1:a resp. 2:a provet genomförts.

För prov genomförda före den 25/9 kan hundägaren få 500 kr från VBÄK. Gäller enbart medlemmar och ej tävling. Hundägaren ansöker hos kassören.

Ledhundsprov och särskilt älgspårprov kan genomföras från 1/8 och anmäls löpande, löshundsjaktprov från 21/8. Hundägaren kontaktar snarast tilldelad domare, om hundägare och domare kommit överens om provdag vid 2 tillfällen och dessa ej utnyttjas så kan hunden placerad sist i kön om det är domarbrist.  Provledningen förbehåller sig rätten att prioritera unga hundar på senare delen av säsongen vid stor anhopning av prov.

Ange var du tänker gå provet i samband med anmälan (Önskad plats) samt provdag

Kom ihåg att för att komma ifråga för SM-kval resp. Länskampen så skall 1 prov vara genomfört senast 1 nov. för SM-kval resp.15 nov för Länskampen

Domarersättning för löshundsprov är 500kr + reseersättning 18,50 kr/mil (betalas direkt till domare). För särskilt älgspårprov är domarersättning 300 kr+ reseersättning. Proven anmäls till respektive provområde.

Södra Lappland                  Åsele, Dorotea, Vilhelmina

Storuman                            Storuman, Sorsele

Lycksele                             Lycksele

Umeå Södra                       

Umeå Norra

Skellefteå                           

Om snöförhållanden och tillgång på domare medger kan extra prov medges som senhöstprov. Tag kontakt med provledaren innan du anmäler, Prövning av hundar sker fram till den 31 januari 2022 om förutsättningarna medger detta. Hundägare äger rätt att byta ut anmäld hund mot annan hund med samma ägare. Tag kontakt med provledaren.

Hundägare, ej medlemmar i klubben, kan anmäla till prov inom Västerbotten. Provet genomförs efter att klubbens egna hundar fått erbjudande om starttillfälle. Samma anmälningsrutiner som för klubbens egna medlemmar. OBS! kontakta provledaren innan Du gör din anmälan.

Någon återbetalning av anmälningsavgiften sker inte för prov som ej genomfört

 

UTBILDNINGSDOMARE 2020

Provområden 2020