Västerbottens Älghundklubb inbjuder till 2018 års jaktprov.
Rätt att delta vid jaktprov har hund som vid utställning erhållit lägst kvalitetspriset Sufficient, samt är 12 mån. Hunden skall vara ID-märkt samt registrerad hos Kennelklubben,
ägaren/ägarna skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar.
Hundägare kan i första hand anmäla sin hund till tre löshundsprov. Proven anmäls löpande under hösten.
Tidigt anmälda prov får domare tilldelad i ordning som proven anmäls.
För prov genomförda innan 25/9 kan hundägaren få 500 kr från VBÄK. Gäller enbart medlemmar och ej tävling.

Älgspårprov och ledhundsprov kan genomföras från 1/8 och anmäls löpande. Hundägaren kontaktar tilldelad domare inom 14 dagar annars tilldelas domaren en ny hund och er hund hamnar ”sist i kön”, om hundägare och domare kommit överens om provdag vid 2 tillfällen och dessa ej utnyttjas så kan hunden placerad sist i kön om det är domarbrist. Provledningen förbehåller sig rätten att prioritera unga hundar på senare delen av säsongen vid stor anhopning av prov. Ange var du tänker gå provet i samband med anmälan (Önskad plats) samt provdag
Kom ihåg att för att komma ifråga för SM-kval resp. Länskampen så skall 1 prov vara genomfört senast 1 nov. för SM-kval resp.15 nov för Länskampen
Domarersättning för löshundsprov är 500kr + reseersättning 18,50 kr/mil (betalas direkt till domare). För särskilt älgspårprov är domarersättning 300 kr+ reseersättning.
Proven anmäls till respektive provområde.

Södra Lappland Åsele, Dorotea, Vilhelmina
Storuman Storuman, Sorsele
Lycksele Lycksele
Umeå Södra
Umeå Norra
Skellefteå
Om snöförhållanden och tillgång på domare medger kan extra prov medges som senhöstprov. Tag kontakt med provledaren där du vill gå provet. Prövning av hundar sker fram till den 31 januari 2019 om förutsättningarna medger detta. Hundägare äger rätt att byta ut anmäld hund mot annan hund med samma ägare. Tag kontakt med provledaren.
Hundägare, ej medlemmar i klubben, kan anmäla till prov inom Västerbotten. Provet genomförs efter att klubbens egna hundar fått erbjudande om starttillfälle. Samma anmälningsrutiner som för klubbens egna medlemmar. OBS! kontakta provledaren innan Du gör din anmälan.
Någon återbetalning av anmälningsavgiften sker inte för prov som ej genomfört

UTBILDNINGSDOMARE 2018


Provdatakort2017_arbetskopia

Jaktprovsregler 2017

Provområden 2018

 pdfUttagningsregler för SM kval