Välkommen till  

Västerbottens Älghundklubb

01.225x80.jpg

Bilder 2016

Bilder Bredsele 2016

176
Bis 1 Norsk Elghund Grå
Leo SE 10507/2014f20130412
Äg Stefan Henriksson Överkalix
Foto Sara Andersson

 

Bilder Lycksele 2016

13323757 10201651124197670 3012823076274211903 o
BIS 1 Norsk älghund, grå
Jokioksan King Jaeger. Äg. Henrik Lyngmark, Hakkas
(foto Gunilla Hjerpe)

bis2

BIS 2 Jämthund
Mottibäckens Fint. Äg. Urban & Camilla Ekskär, Åsele
Visad av Elin Ekskär(Foto Gunilla Hjerpe)

bis3

BIS 3 Norsk älghund, svart
Laxfjällets Facett. Äg. Susanne & Bo Hansson, Tärnaby
(Foto Gunilla Hjerpe)

bis4

BIS 4 Hälleforshund Skott. Äg. Lena Tervahauta,
Tärendö. Visad av Stina Tannerdal
(foto Gunilla Hjerpe)

 
 

 

 

 

 

Bilder Åsele 2016

 

12443634 10207314160629669 1587010948 o

BIS vinnare av gårdagens utställning i Åsele Rovjägarens Check
Äg Roger Danielsson Handler Johan Danielsson

12422298 10201378652906058 1731247089 o
Åsele utställningen Bir Bis 3
Majbergets Calerik se 14896/2014 äg Staffan Yngvesson
Foto Gunilla Hjerpe

12422429 10201378659426221 884146131 o
Åseleutställningen Bir Bis 4
Pay-Matts Jaure Jokk se14436/2014 äg Göran Eriksson
Foto Gunilla Hjerpe

12443638 10201378672226541 787623375 o
Åseleutställningen Bir Bis 5
Se J (lö)Ch Frodo As 43496/2012 Äg Dan Svanström
Foto Gunilla Hjerpe

12476716 10201378682546799 1246318446 o

Åseleutställningen Bir Bis 7
Åkermarkens Vilma Se29385/2014 Äg Thure Carlsson
Foto Gunilla Hjerpe

12722651 10154001274634847 1874551968 o

Åseleutställningen BIR BIS 2
SeJ (Lö)Ch Se Uch Granholmens Bamse se 35461/2011
äg Magnus Persson Foto Maria Gustafsson

Utställningar

Anmälan till någon av utställningarna kan göras via Provdata, www.provdata.se. Betalning genomförs i vårt Paysonsystem i samband med anmälan. Du får god information om hur den du skall göra när Du skickat iväg anmälan.

"För det fall att ni får problem med inbetalning via Payson kan avgiften betalas in till VBÄKs Bankgiro gör utställningar vilket har följande nr: 5945-0213. Ange då hundens namn i meddelanderutan."

OBS! 

Till ägare av utlandsregistrerad/importerad hund

Tänk på att utlandsregistrerad men svenskägd hund måste omregistreras och få ett svenskt registreringsnummer innan den kan delta på utställning och jaktprov i Sverige.  Om omregistrering ej gjorts kan hundens utställnings- och provresultat inte registreras och det går inte heller att registrera valpkull efter en icke omregistrerad hund.
Tips! Direkt din utländska hund kommit hem till Sverige bör du skicka hundens originalstamtavla tillsammans med ansökningsblankett till Svenska Kennelklubben. Då omregistreras hunden och får ett svenskt registreringsnummer som stämplas på hundens originalstamtavla vilken sen löses ut mot postförskott. Först därefter kan anmälan till utställning- och jaktprov göras.

Ansökningsblankett

http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Blanketter/registreringsansokan-for-importerad-hund-R23.pdf

Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras och inte heller går det att registrera valpar efter sådan hund.

För anmälan av utländsk samt untlandsägd hund gäller följande

 För utländsk hund ska kopia av registreringsbevis/stamtavla bifogas till anmälan. Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även att WCC bifogas. Working Class Certificate, det intyg som visar att hunden erhållit pris på jaktprov och som kostnadsfritt rekvireras hos kennelklubben i hundens hemland. Det kan med fördel bifogas i e-post till anmälningsmottagaren för gällande utställning.
 
Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras.

För titeln utställningschampion gäller följande

 • Tre stycken CK utdelade i jaktklass av minst två olika domare.
 • Minst ett av dessa CK ska vara utdelat vid officiell utställning inom Svenska Älghundklubben.
 • Ett CK ska utdelats efter att hunden fyllt 24 månader.
 • Hunden ska vara svensk jaktchampion (SE JCH)

VACCINATIONER /DRÄKTIG TIK

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande
Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
 
Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder.Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
 
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- och/eller utställningsdagen.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennehosta).
 
Dräktig tik och valptik 
Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.
 

Mer information kan Du finna på Svenska Älghundklubbens hemsida samt Svenska Kennelklubbens hemsida.

OBS! 

Valpar under 4 månaders ålder får ej delta på prov, tävling eller utställning och ej heller införas på området.

 

Lite information om klubbens utställningar

Klubben håller tre utställningar varje år. Den först är i Åsele under mars månad. Den andra är i Lycksele i maj i samband med utemässan i Lappland och den tredje Bredsele park i Augusti

För det fall att ni får problem med inbetalning via Payson kan avgiften betalas in till VBÄKs Bankgiro för utställningar vilket har följande nr:
5945-0213. Ange då hundens namn i meddelanderutan.

De raser som får ställa ut på klubbens utställningar är hundar som går under benämningen Älghundar och är renrasiga spetshundar. Älghundar tillhör grupp 5 och har en av FCI godkänd rasstandard. Några undantag finns.

Dessa raser är:

 • Jämthund - godkänd av FCI
 • Gråhund (Norsk Elghund grå) - godkänd av FCI
 • Norsk Älghund svart - godkänd av FCI
 • Hälleforshund - ej godkänd av FCI
 • Karelsk Björnhund - godkänd av FCI
 • Svensk Vit Älghund - ej godkänd av FCI
 • Västsibirisk Laika - godkänd av FCI
 • Östsibirisk Laika - godkänd av FCI
 • Rysk Europeisk Laika - godkänd av FCI

Tre stycken CK utdelade i jaktklass av minst två olika domare.
Minst ett av dessa CK ska vara utdelat vid officiell utställning inom Svenska Älghundklubben.
Ett CK ska utdelats efter att hunden fyllt 24 månader.
Hunden ska vara svensk jaktchampion (SE JCH)

Mer information kan Du finna på Svenska Älghundklubbens hemsida samt även Svenska Kennelklubbens hemsida.

Anmälan till någon av utställningarna görs via Provdata  Anmälan kan även göras per brev och då på den blankett som följer med Älghundsboken.

Anmälningsavgiften för utställning

 Valpklasser (inofficiell)   6-9 månader   130 kr
 junkl, Juniorklass  9-18 månader  270 kr
 ukl, Unghundsklass   15-24 månader  270 kr
 bkl/jkl Bruks- (öppen), jaktklass   15 - månader  270 kr
 chkl, Championklass   15 - månader  270 kr
 vetkl, Veteranklass  8 - år  190 kr
 Avels- och uppfödarklasserna    Gratis

 

De som tar emot anmälningarna är:

Åsele utställningen

Linda Moritz
Dalagatan 16
91932 Åsele

Tel: 073-848 39 29

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


 Lycksele utställning

 

Bredsele Park Utställning


Kerstin Boman
Stallvägen 39
921 41 Lycksele
070-620 36 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Så här går det till på utställning

Allmänna regler

Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar registrerade i SKK och utländskt ägda hundar registrerade i av SKK erkänd utländsk kennelklubb. För ägaren gäller dessutom särskilda krav på medlemskap i arrangerande klubb.

Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande regler samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månaders ålder får inte införas på utställningsområdet.

Otillåtet på utställning

Man får inte försämra andra hundars chanser till rättvis bedömning. Det är inte heller tillåtet att med hjälp av någon utanför ringen påverka uppvisningen av hunden.

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Utställarens skyldigheter

Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden, är skyldig att delta i den klass där hunden är anmäld, och i eventuell efterföljande konkurrensklass.

Utställare, vars hund ska ingå i uppfödar- eller avelsklass, bör delta med sin hund om detta begärs av uppfödaren eller ägaren till avelshund/-tik då detta tillhör god kynologisk sed. Det gäller även deltagande i finaltävlingarna för avels- och uppfödargrupp om gruppens anmälare så önskar.

Utställaren eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter. Överträdelse härav kan medföra avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris och vid allvarligare omständigheter disciplinära åtgärder. Om hunden förvaras i bil så ska det ske på sådant sätt att hunden inte kan ta skada. Tänk speciellt på att aldrig lämna hunden i bilen en varm sommardag!

Återbetalning

Anmälningsavgiften återbetalas om hunden inte ska delta på grund av domarbyte. Man måste själv framföra krav på återbetalning senast på utställningsdagen innan bedömningen av aktuell ras börjar. Anmälningsavgiften återbetalas inte om utannonserad reservdomare dömer rasen vid domarbyte eller vid domarändring i inofficiell valpklass.

Regler för bedömning och bedömningsordning

Bedömningsordning

Hanhundar och tikar bedöms var för sig. Kompletta regler finns i SKKs Utställnings- och championatregler som finns på www.skk.se.

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris. Kvalitetspriserna är excellent, very good, good, sufficient eller disqualified samt omdömet "cannot be judged". Även Hp och Ck är en kvalitetsbedömning (se vidare konkurrensbedömning).

Excellent (utmärkt)

Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

Very good (mycket god)

Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god)

Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient (godtagbar)

Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad)

Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende eller har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras diskvalificerande fel eller som inte har normalt utvecklade och belägna testiklar.

Cannot be judged (kan inte prissättas - KEP)

Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

Konkurrensbedömning

Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. I valpklass förekommer även Disqualified samt omdömet Cannot be judged. Om en hund fått Disqualified får den inte fortsätta tävla i någon klass på utställningen.

Valpklass (inofficiell) 6–9 mån

Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen.

Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.

Juniorklass (junkl) 9–18 mån

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent eller very good tävlar vidare i juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass (junkk)

I denna klass deltar hund som fått excellent eller very good i juniorklass vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Unghundsklass (ukl) 15–24 mån

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och inte är äldre än 24 månader. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent eller very good tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass (ukk)

I denna klass deltar hund som fått excellent eller very good i unghundsklass vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bruks- resp. jaktklass (bkl/jkl) 15 mån–

Denna klass anordnas för raser som har rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent eller very good tävlar vidare i Bruks- resp. jaktkonkurrensklass.

Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)

I denna klass deltar hund som fått excellent eller very good i bruks- respektive jaktklass vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Öppen klass (ökl) 15 mån–

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent eller very good tävlar vidare i öppen klass konkurrens.

Öppen klass konkurrens (ökk)

I denna klass deltar hund som fått excellent eller very good i öppen klass vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass (chkl) 15 mån–

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass eller, om hunden den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder, i veteranklass. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent eller very good tävlar vidare i champion konkurrens klass.

Championkonkurrensklass (chkk)

I denna klass deltar hund som fått excellent eller very good i championklass vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Veteranklass (vetkl) 8 år–

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent eller very good tävlar vidare i veterankonkurrensklass.

Veterankonkurrensklass (vetkk)

I denna klass deltar hund som fått excellent eller very good i veteranklass vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bästa veteran med excellent tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen.

Bästa hanhundsklass (bhkl) – Bästa tikklass (btkl)

I denna klass deltar hanhund/tik som på ifrågavarande utställning tilldelats Ck. Konkurrensbedömning. Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är berättigad att tävla om certifikat. Vissa raser har krav på bruks- eller jaktprovsmerit för att erhålla certifikat.

Vinnande hane respektive tik tävlar om Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i Motsatt kön (BIM).

Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)

I denna klass deltar hanhund och tik som vid ifrågavarande utställning vunnit bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som vinner BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG).

CACIB – (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté)

Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var för sig, i Bästa hanhunds- respek-tive Bästa tikklass, tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. Reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad hund, som är berättigad att tävla om CACIB. Hund som anmälts till junior- eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB.

Avelsklass (avelskl)

Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar och för tik som tävlar med grupp om fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken ska presenteras tillsammans med gruppen.

Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och får därvid inte ha tilldelats Disqualified eller cannot be judged. Det är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

Uppfödarklass (uppfkl)

Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma person. Endast konkurrensbedömning. Precis som i avelsklass är det gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

Finaltävlingar i stora ringen

Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG) också omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling (separata regler för junior handling finns på www.skk.se).

Bäst i gruppen (BIG) och
Best in Show (BIS)

BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Konkurrensbedömning tillämpas. De fyra bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen. BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens vackraste hund – Best in Show.

Prisbeteckningar

Utmärkelser betecknas med följande färger:

Kvalitetsbedömning

 Excellent   röd 
 Very Good  blå
 Good   gul
 Sufficient  grön
 Ck  rosa
 Hp  lila

 

Konkurrensbedömning:

Placering 1  röd 
Placering 2  blå
Placering 3  gul 
Placering 4  grön 
Certifikat blå/gul
Reservcertifikat ljusblå
Championat röd/grön
CACIB/CACIOB/CACIAG vit
reserv-CACIB/-CACIOB/-CACIAG orange
BIR röd/gul
BIM grön/vit
BIG-1 röd
BIG-2 blå
BIG-3 gul
BIG-4 grön
BIS-1 röd/vit
BIS-2 blå/vit
BIS-3 gul/vit
BIS-4 grön/vit

Nya respektive gamla kvalitétspriser - jämförelse

ur nuvarande regler gällande 2010 ut,
för SÄK till 9 januari 2011
 
ur de nya reglerna gällande från och med 2011,
för SÄK från 10 januari 2011

Ck
En i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat, kan tilldelas certifikatkvalitet (Ck).

1:a pris
Typisk och i huvudsak korrekt byggd hund med påtagliga förtjänster och vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett mycket gott avelsresultat.

2:a pris
En i typ och byggnad god hund, vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett gott avelsresultat

3:e pris
En i typ godtagbar hund, vars exteriöra fel inte är av mer allvarlig art än att den kan sägas vara ett godtagbart avelsresultat.

0 pris
Ska tilldelas hund som:
a)   är exteriört otypisk eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard.
b)   har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde.
c)   hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar
d)   i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg    från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Domaren ska särskilt signera 0 pris i resultatlistan om detta utdelats med anledning av punkt d) ovan. Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav.

Orsak till 0 pris ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.

KEP
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet kan ej prisbelönas (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

Certifikatkvalitet (Ck)
En i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat, kan anses vara av certifikatkvalitet (Ck). Ck kan tilldelas så många hundar som domaren anser är av certifikatkvalitet.

Excellent (utmärkt)
Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

Very good (mycket god)
Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god)
Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient (godtagbar)
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad)
Ska tilldelas hund som
a) är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard.
b) har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde.
c) hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar.
d) i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Domaren ska särskilt signera Disqualified i resultatlistan om detta utdelats med anledning av punkt d) ovan. Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav.

Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.

Cannot be judged (kan inte prissättas - KEP)
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om
dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

"Översättning" gamla kontra nya prissättningen
i och med nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10

jmfr-utstallning

 "Översättningen" ska publiceras som information till domare, övriga funktionärer samt utställare.

Tävlingslicens

Svenska Kennelklubben

2007-11-15

Till SKKs Läns- och Specialklubbar

Angående att alla hundar som inte är registrerade i SKKs stambok måste ha SKKs Tävlingslicens från och med 2008-01-01.

Bakgrund

Kennelfullmäktige (KF) beslöt i juni 2007 att även icke stambokförda hundar ska få sina resultat registrerade och synliggjorda på internet. Det innebär också att resultaten kommer att visas på SKKs webbtjänst Hunddata under ett Tävlingslicensnummer.

Beslutet som togs vid KF är baserat på den policy som SKK har för icke stambokförda hundar;

SKK har ett ansvar som "hundägarnas riksorganisation". Med detta följer att

allmänhet och myndigheter utgår från att SKK är en garant för god hundhållning.

SKK och dess specialklubbar har också ett stort ansvar för att Försvarsmakten,

Polisen, jägarkåren och andra näringar har tillgång till för ändamålet dugliga hundar.

Hundar som inte är registrerade i SKKs stambok kan erhålla diplom/titlar i verksamheter som inte kräver någon exteriör merit, dock inte några championatstitlar. Dessa är förbehållna stambokförda hundar.

För vilka gäller krav om Tävlingslicens?

Hundar som inte är registrerade i SKKs stambok har möjlighet att delta i tävlingar och prov som inte är rasspecifika.

Dessa är; agility, lydnadsprov, freestyle, grytprov, vallhundsprov samt viltspårprov. Krav på Tävlingslicens gäller också för icke stambokförda hundar som genomgår olika tjänstehundsprov inom Svenska Brukshund Klubbens verksamhet. Samtliga hundar som deltar inom någon av ovan beskrivna verksamheter kommer därför att behöva vara ID-märkta samt måste ha en tävlingslicens utfärdad av SKK. Denna licens gäller sedan i hundens hela liv.

Det har gått snabbt från beslut till handling och redan från och med 1 januari 2008 kommer de nya reglerna att gälla.

Att ansöka om Tävlingslicens

Nedan finns information om hur man går tillväga för att ansöka om en tävlingslicens

Ansökan om tävlingslicens för en hund som inte är registrerad i SKKs stambok kan, från mitten på november, göras på www.skk.se, där man också kan betala avgiften på 450 kronor via internet. För att tävlingslicens ska utfärdas krävs att hunden är ID-märkt samt ägarregistrerad hos SKK. Ägarregistrering kan göras i samband med licensansökan och kostar 65 kronor.

Icke stambokförda hundar från Finland som innehar FIX-nummer, får tävla i Sverige utan tävlingslicens. FIX-numret ersätter licensnumret på anmälan. För de övriga nordiska länderna gäller krav på en svensk tävlingslicens, som ansöks om hos SKK.

Om det finns frågor kontakta SKKs medlemsavdelning, telefon 08-795 30 50 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Med vänlig hälsning

SVENSKA KENNELKLUBBEN

kjell.braster

Kjell Bräster
verksamhetschef

Varför dömer domare så olika?

Stockholm juli 2012 
av Hans Rosenberg, utbildad exteriördomare 1984.

Hur kan det komma sig att din hund ena dagen får Excellent och BIR och nästa dag slutar på Very good eller kanske till och med ännu lägre? Många utställare ställer denna fråga och svaren är lika många som frågorna. Ett snabbt och enkelt svar är kanske att vi alla är levande individer, både domare, utställare och hundar. Levande individer med olika erfarenheter, kunskaper, uppfattningar, värderingar och sinnesstämningar. Likaså att vi dömer just nu och inte sedan!

Internationell sport

Hundsporten och framför allt utställningar har ett stort internationellt intresse. Det sträcker sig runt hela vår jord från Sydamerika i väst till Japan i öst. Tusentals människor med vitt skilda kulturer och bakgrunder reser världen runt och dömer hundar. En viktigt gemensam nämnare har alla dessa domare, kanske också den enda, ett intresse för hund!

Domarens utbildning

Oavsett från vilken del i världen som domaren kommer finns det en mängd omständigheter som spelar en viktig roll för den slutliga prissättningen av din hund. Bakgrund och erfarenheter? Vilken grund- och vidareutbildning har man genomgått? Deltagande på domarkonferenser och egna studier? Vilka referensramar har man byggt upp, både nationellt och internationellt? Hur kontinuerligt dömer man en ras eller flera på inofficiella som officiella utställningar? Vilken förmåga har man att kunna se, känna, jämföra och värdera? Liksom att kunna motivera sig, fatta beslut, både enkla och svåra?

Rasstandarden

Till domarens hjälp finns rasstandarden. En beskrivning på idealhunden som i princip inte existerar. Vår moderorganisation FCI (Fédération Cynologique Internationale) erkänner de raser som vi bedömer. Dessutom finns ett antal inhemska erkända raser i såväl Sverige som andra länder. Standarden skrivs av respektive ras hemland. Därefter översätts den inte enbart på de större internationella språken utan även på respektive lands språk. Det kan innebära att både ord och värdefulla nyanser faller bort vid dessa översättningar. Det finns otroligt detaljerade rasstandarder på flera sidor som exempelvis för mastino napoletano. Det finns också motsatsen, såsom för golden retriever. Den första kräver både måttband och matematiska formler. Den andra lämnar mycket öppet för egna tolkningar. Eller hur skulle du tolka meningar som "halsens omfång ska på dess mitt vara lika mycket som 8/10 av mankhöjden"? Liksom att en hals på annan ras ska vara placerad så att den med "lätthet kan följa ett spår"? Likaså ord som måttligt, lagom, medelstor och av god längd? Om jag i båda fallen skulle dela ut dessa två standarder till en grupp domare och utställare, vet jag att jag skulle få nästan lika många svar som deltagare på vad var och en värderar högst vid sin bedömning. Några ser typ och helhet främst medans andra skulle se till huvud och uttryck. Det finns de som skulle ha valt anatomi och rörelser istället före funktionell pälskvalitet liksom temperament före en komplett tandrad eller rätt storlek. Vem har den rätta prioriteringen? En hund består av både fel och förtjänster och de ska alltid vägas mot varandra om det inte tydligt anges i standarden som fel eller diskvalificerande. Men inte ens de diskvalificerande felen skulle vi tolka lika!

Prissättning

Alla hundar har fel! Men det är inte så enkelt som några tror att ett fel påverkar graderingen från Excellent/CK till enbart Excellent. Vid två fel, från Excellent till Very good och skulle hunden ha fyra fel eller fler skulle priset bli Sufficient eller till och med Disqualified. Nej, det är summan av hundens förtjänster som sätter det slutliga priset, oavsett om jag som domare hittade ett eller flera fel! Återigen är det utrymme för domarens personliga tolkning. Handen på hjärtat – har du jämfört din hund mot gällande standard? Kan du se objektivt på din hund? Är det verkligen så att alla hundar som ställs ut är av championkvalitet? För det är ju ändå det priset som majoriteten av utställare förväntar sig att de ska få?

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)

Dessutom finns numera SRD att ta hänsyn till vid bedömningen. Det innebär att; hundar ska kunna andas obesvärat, hundar ska kunna uppvisa ögon fri från irritation, hundar ska ha frisk hud liksom friska tänder, inga hundar ska varken vara överviktiga eller för magra för sin ras, pälsen får inte vara så omfångsrik att den besvärar hunden liksom att alla hundar ska kunna röra sig rastypiskt utan synbar ansträngning. Dessutom ska alla hundar ha mentalitet som tillåter att de kan fungera i samhället. Väldigt viktiga punkter men som ger utrymmet för domarens egna tolkningar.

Bedömningen i ringen

Arrangören på utställningen räknar med att domaren dömer ca 20-25 hundar i timmen. Det blir max tre minuter/hund. Det kan tyckas lite men med domarens rutin, utmärkta ringsekreterare och duktiga utställare fungerar det oftast utan problem. Under dessa tre minuter ska jag som domare bedöma hundarna enskilt med kritik och i konkurrens med övriga deltagare i klass och ras. Som publik har du mer tid att bedöma samma hund, därför att du kanske ser den vid andra tidpunkter, utanför ringen och under tiden som hunden befinner sig i ringen med sina konkurrenter.

Domarkonferenser

För att vi domare både ska förkovra oss på raserna och på sikt ska få en enhetligare bedömning arrangerar de flesta ras- och specialklubbar återkommande domarkonferenser, med blandat resultat. Bäst genomslagskraft beror oftast på hur rasen presenteras både i teori och i praktik liksom genom klubbarnas raskompendier. Likaså vilka hundar som klubben har valt att symbolisera idealhunden. Här har klubbarna ett stort ansvar som kan påverka domarna.

Hundens del i bedömningen

Hundens dagsform spelar ytterligare en stor roll för bedömningen. Exempelvis kan hunden påverkas beroende på plats och omgivning. Tidpunkten i hundens liv, konkurrenternas beteende och förarens nervositet. En jobbig bilresa till en utställning kan resultera i trötta rörelser, brist på utstrålning och dålig hållning. En tik i löpperiod är kanske inte lika ”på” som en hane som känner vittringen av densamma! En päls som för länge sedan varit i sin blomning är inte detsamma som en som är på G! Höjden på hundar förändras inte bara pågrund av ovana och underlag utan också hundens sinnesstämning vid tidpunkten.

Men hur kan samma hund få olika pris av samma domare?

Anledningarna är naturligtvis desamma som jag redan nämnt men jag kan ge ett konkret exempel. Det var en hund av en något udda ras som jag dömde i juniorklass. Han var naturligtvis under utveckling men jag bedömde honom att ha utmärkta förutsättningar. Det resulterade i både Cert och BIR. Samma hund ställdes ut senare för mig med resultat 2:a! (enligt det tidigare systemet). Det berodde på att han såg än mer omogen ut än vid vårt första möte tre år tidigare. Likaså har hundar som jag tidigare premierat högt kommit tillbaka i dålig kondition. Det har resulterat i lägre pris och sura utställarminer.

Finns det ingen som dömer fel?

Vi domare dömer utifrån våra kunskaper och naturligtvis kan dessa vara högst skiftande. Samtidigt är det viktigt att arrangören tar sitt ansvar och bjuder in rätt domare på rätt ras! Jag tycker t ex det är högst oärligt att låta allrounders från ”landet långt bort” döma våra inhemska nordiska raser, då de knappt finns utanför Nordens gränser. Likaså att man verkligen frågar samma domare vilka rasgrupper som han föredrar. Detta med hänsyn till att domaren då kan välja de raser som han bäst behärskar.

Samma pris men olika värde

Jag hävdar att vi tar både vinst och förlust på olika sätt beroende på vem som dömer. Respekten för domaren och hans kunskaper liksom engagemang och uppförande kan vara nog så betydande för hur utställare värderar en domares bedömning.

Slutligen

Finns det någon som har facit på denna fråga? Varför dömer vi så olika? Vem dömer rätt och vem dömer fel? Som jag skrev i inledningen är vi inte mer än människor med olika erfarenheter, bakgrunder och värderingar. Det är precis som livet utanför utställningsringen. Konsten är den att vi alla måste respektera varandra om det så är inom politik, religion eller i den närmaste familjen. Bedömningen är domarens subjektiva uppfattning av din hund. Till den dagen vi får ett nytt bedömningssystem får vi göra så gott vi kan och det är jag övertygad om att många av världens domare redan gör. Får du någon gång en möjlighet att själva döma, ta den – förståelsen för domarens beslut brukar bli mer tydliga då!

Policy Utställningar Västerbottens Älghundklubb

Utställningsansvarig i klubben samt utställningsgrupperna ansvarar för att arbeta enligt SÄK:s Allmänna Råd och riktlinjer för utställningar. Utställningarna är av stor betydelse för klubbens ekonomi.

Utställningsansvarig ansvarar

 • för ansökan till SKK om utställning minst två år innan utställningstillfället
 • för att boka domare samt teckna avtal
 • för att årlig gruppträff genomförs
 • för att erforderligt utställningsmaterial och utrustning finns
 • för annonsering av utställningarna

Utställningsgrupper ansvarar

 • för att boka plats för utställning
 • för att priser, band, kokarder och rosetter finns
 • för att boka ringsekreterare
 • för att ombesörja tryckning av utställningskatalog
 • för att all utrustning är funktionsduglig
 • för att förtäring ska finnas på utställningsplatsen
 • för att serva domare och ringsekreterare
 • för att lämna ekonomisk redovisning till styrelsen senast två månader efter utställningstillfället

 

Utställningsansvarig och grupperna

Utställningsansvarig och grupperna ansvarar gemensamt
 • för att tänka ekonomiskt vad gäller domare, ringsekreterare, resor och boende
 • för att inom grupperna hålla ett liknande och strikt förhållningssätt gällande presenter till domare och ringsekreterare eftersom de av klubben får sina arvoden, reseersättning, mat och logi 
 • för att hålla sig inom de budgeterade ramarna

Varje utställningsgrupp disponerar fritt över ett fastställt belopp per år i kostnadsersättning

Denna policy är antagen den 21 februari 2014 och gäller från den dagen och tills vidare

Fotografering på utställning

Till dig som har uppdraget att ta bilder för VBÄK på utställningar

Det är en älghundsutställning vilket betyder att alla utställda raser skall erbjudas lika mycket utrymme och möjlighet till bilder

Västerbottens Älghundklubb har tre utställningar varje år. Den första är i Åsele i mars, den andra i maj i Lycksele och har den tredje i augusti på Bredsele Park.

Klubbens utställningsansvarige utser tillsammans med respektive utställningsområde den person som ansvarar för att det tas fotografier för införande på hemsidan.

Bilderna tas med digitalkamera och i kamerans bästa upplösning.

Det skall föras anteckning så att det är lätt att identifiera hunden och dess ägare/förare samt andra personer som är på bilden, som ex domare, uppfödare m.fl.

Bilden skall innehålla hunden och dennes ägare/förare.
OBS! Ägaren lämpligen knästående/hukandes intill hunden.
Bilder med hund och ägarens ben är rätt intetsägande och skall undvikas

Bilder tagna på uppfödargrupp respektive avelsgrupp skall även de ha medföljande anteckning så att det är lätt att identifiera hundarna. Även ägare/förare och uppfödare om de är med på bilden skall gå att identifiera.

Bilder som skall tas

 • I varje ras skall bild tas av BIR och BIM.
 • Särskild bild skall tas av BIS
 • Även valpbis skall fotograferas

Bilder som kan tas

 • Segrare i uppfödarklasser och i avelsklasserna samt bilder på valparna i valpklasserna.

OBS! De som går att identifiera på bilden skall informeras om att vederbörande kan komma att användas på Internet eller i annat material som klubben skapar som exempelvis nästa års utställningskatalog, verksamhetsberättelse eller liknande.

Bilderna sänds oredigerade till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Det är bilder för klubbens hemsida och inte till någon avelskatalog