I år kör vbäk 2 ordinarie prov
Ett kommer att vara den 16/6 i Umgransele och det andra 18/8 i Ajaur.
Tävlingarna är separata men ett total pris kommer att delas ut för bästa ekipage för bägge dessa tävlingar.
Lunch kommer att finnas till försäljning. Anmälan och information till ”
”Umgranseletävlingen” 070-3264236. mariatherese21@hotmail.com
”Ajaurtävlingen” 0706465774 lappstockholm86@gmail.com.
Anmälningsavgiften betalas in på Bg 140-1140. 150kr för vbäk medlem 180kr
för icke medlem Ange hundens namn och vilken tävling det gäller på inbetalningen.
Mer info och karta kommer att mailas till dom anmälda ekipagen. Hoppas vi ses!