BREDSELE PARK Utställning.

ÄLGHUNDSVÄNNER .

Ni är välkommen att anmäla Er Hund/Hundar till Utställningen i Bredsele Park Lördag 18/8.

Har nöjet att presentera Sponsring till Utställningen med,följande vinster:

En Tracker Supra pejl.
Älgkalvar på rot från Sveaskog,SCA och Holmen Skog.

Dragning sker på startnummer

F.ö. lotteri med bra vinster.

// Kerstin Boman
CUA