Valpar väntas

Medlemmar i VBÄK har rätt att annonsera. Annonsören står för innehållet i annonsen. VBÄK förbehåller sig rätten att bestämma vilka annonser som kommer med. Annonserna ligger kvar i 3 månader om inte annonsören meddelar annat.

Jämthundsvalpar väntas V.18

U. SE(LÖ)CH SE UCH JUHLINBÄCKENS QROSS  kv 7/10 E: SE(LÖ)CH SLÄTTBÄCKENS CORONA  kv 3/11 https://www.hittaalghund.se/stam_sim.asp?Regnr_H=SE24733/2020&Regnr_T=SE33402/2018 Båda är ögonlysta UA Parningen rekommenderad av...

Läs mer

Gråhundsvalpar födda 6/3

U: SE J, Pinarbäckens Flinga, SE23856/2019, HD A, AD Fri u: SE J(LÖ)CH, Pinarbäckens Tova, SE25150/2012, HD A, AD Fri e: SE J(LÖ)CH, SE UCH, Snåttermyrans Deco, SE31039/2011, HD A, AD Fri E: SE J(LÖ)CH, Nissbackens Nisse,...

Läs mer

Planerad parning

u. Se j(lö)ch SE28534/2021 Kråkdalens Vira e. Nord j(lö)ch SE31966/2022 Fäbobergets Qing Länk till Önskevalpen Planerad parning mellan tidigt jagande hundar med god förmåga att ställa älg. Valpar säljs endast till jägare med...

Läs mer

Jämthundsvalpar väntas

u. SE J(LÖ)CH  SE UCH MELKERS CILLA SE34135/2020 HD grad A ED ua e. SE J(LÖ)CH SE UCH ULLISJAURLANDETS TORRO SE21714/2020 HD grad A ED ua Båda föräldradjuren är friröntgade och ögonlysta utan anmärkning. Kullvärde för TORRO är...

Läs mer

Planerad parning, Jämthund

Parning planeras mellan: SE JCH Lyarstenens Ciera SE34293/2017 HD:A, AD:Fri SE JCH Fäbobergets Yber SE27432/2021 HD:A, AD:Fri Ik: 0% AD: 106 HD: 108 Ögonlysning: UA Önskevalpen Kontakta: Lyarstenens kennel Torbjörn Johansson 070...

Läs mer
Läser in

Särskild information:

Följ oss