Uttagningsregler för SM-kval inom Västerbottens Älghundklubb

 

Uttagningsregler för deltagande i SM-kval för löshundsprov med jakthundar fr. o. m år 2022 och tillsvidare.

Hundar räknar meriter från provsäsongen året innan enligt SÄKs ”Bestämmelser för jaktprov med älghundar”.

Sex (6) hundar med totalt bästa resultat oberoende av provområde samt ytterligare en hund från varje enskilt provområde. Totalt 12 hundar.

För båda uttagningarna gäller att högsta poäng räknas från två (2) prov varav ett (1) skall ha genomförts senast 1:a november året innan.

Kvalificerande prov avser det provområde där dessa prov är kollegieförda.

Rangordning:

  1. Prisvalör
  2. Egenskapspoäng
  3. Högsta poäng i moment 3 (ståndskall på upptagsplatsen)
  4. Yngsta hund

Hunden skall uppfylla krav enligt SÄKs regler för deltagande i SM. Röntgenresultat till styrelsens kännedom senast den 1/4 samma år som uttagningstävlingen.

Endast hundar vars ägare är medlem i Västerbottens Älghundklubb vid provtillfället för kvalificerande prov äger rätt att delta i SM-uttagningen.