Avgifter jaktprov 2023

Jaktprov anmälningsavgift 200 :-
Domarkostnadsersättning 600:- t.o.m. 19/11 
1000:- fr.o.m. 20/11
(betalas direkt)
Bilersättning 25:-/mil

http://www.provdata.se/vbak

Betalning genomförs i vårt Paysonsystem i samband med anmälan.

Hundarna måste vara vaccinerade och ID-märkta samt ha minst ett tredjepris på en utställning för att få göra jaktprov. Är hundarna chipmärkta, är det förarens ansvar att tillhandahålla läsare.

Avgifter viltspårprov

För medlem Se inbjudan
Icke medlem Se inbjudan
Domarkostnadsersättning 350:- (betalas direkt)

Hundarna måste vara vaccinerade och ID-märkta för att få göra viltspårprov. Är hundarna chipmärkta, är det förarens ansvar att tillhandahålla läsare.

Avgifter utställning

Valpklass 130 :-
Junior-, unghund-, öppen-, jakt- och championklass 310 :-
Veteranklass 190 :-
Avels och uppfödarklasser Gratis

http://www.provdata.se/vbak/utstallning

Betalning genomförs i vårt Paysonsystem i samband med anmälan alternativt via bankgiro 5945-0213.

Hundarna måste vara vaccinerade och ID-märkta. Är hundarna chipmärkta, är det förarens ansvar att tillhandahålla läsare.

Avgifter särskilt älgspårprov

Älgspårprov anmälningsavgift 200 :-
Domarkostnadsersättning 400:- + reseers. (betalas direkt)

http://www.provdata.se/vbak

Betalning genomförs i vårt Paysonsystem i samband med anmälan.

Hundarna måste vara vaccinerade och ID-märkta för att få göra älgspårprov. Är hundarna chipmärkta, är det förarens ansvar att hålla läsare.

Medlemsavgift Västerbottens Älghundklubb

Medlemsavgift för 2023 300:-
Familjemedlem 50:-

Avgiften sätts in på Svenska Älghundklubbens bankgiro nr 218-6179

Glöm ej skriva vilken klubb du vill tillhöra, namn och fullständig adress. Medlemskort kommer på posten, så fort pengarna är registrerade hos SÄK.

 


Regler för ersättningar vid förtroendeuppdrag från och med 2010

HJÄLPREGLER FÖR ERSÄTTNINGAR OCH INVESTERINGAR SOM SKALL GÄLLA FÖR VÄSTERBOTTENS ÄLGHUNDKLUBB.

Allt arbete i klubben är i princip ideellt arbete. De ersättningar som utbetalas är att betrakta som kostnadsersättningar.

De ersättningar, som utgår till de som redovisar jaktprov och utställningar, omfattar kopiering, telefon och liknande. Det förutsätts att de funktionärer som rekryteras till klubben har tillgång till bil, telefon och datautrustning om sådant behövs för arbetet i klubben och att ersättning för slitage utges per registrerad jaktprovsanmälan eller utställningsanmälan eller annat av klubben genom styrelsen beordrat arbete.

Styrelsen kan dock i särskilda fall, bevilja inköp av utrustning. Dock förutsatt att den som disponerar klubbens maskiner själv underhåller och kosthåller mindre rep och driftsmaterial.

Arbete i klubben bör om möjligt läggas ut på flera personer. Många blir då delaktiga och det finns ersättare om någon blir sjuk.

VBÄK tillhandahåller kuvert och porto till alla som behöver. Bilersättning är för närvarande 18,50 kr/mil och förutsätter samåkning där så är möjligt.

Vid representation av Västerbottens Älghundklubb svarar klubben för resor, mat och husrum.

Jyckedata tillhandahålls, förutom till redovisare av jaktprov och utställning, även till lokala avelsråd samt styrelsen. När någon slutar skall programmet överlämnas till efterträdaren.

Valberedningen föreslår årsmötet styrelsens kostnadsersättning.