Avelsgruppen för Västerbottens Älghundklubb

 

Renée Lindsköld
073-060 81 66
sammankallande
Hans Berglund
 070-6039609
Jämthundar

 


Rasklubben för Vit Älghund
Svenska Vita Älghundsklubben
https://svenskavitaalghundsklubben.se

Karelsk Björnhund
Svenska Björnhundklubben
https://karelare.se

Hälleforshund
Hälleforshundklubben
http://www.halleforshunden.org

Laikor
Svenska Laikaklubben
http://laikaklubben.se


Uppfödare tag kontakt med den lokala avelsgruppen före parning.
Efter parning informera avelsgruppen om resultat, för uppföljning och valpförmedling, anmäl även om dräktighet har uteblivit.

Avelsgruppen välkomnar iakttagelser som kan vara av intresse, bra, såväl som mindre bra,
inte minst då det gäller sjukdom och mentalitet.

Endast genom samarbete och öppenhet kan en sund och bra avel bedrivas.

Vi har i vår klubb ett bra avelsarbete som också återspeglas i unghundslistorna.
De mindre raserna ligger också väl till mot landet i övrigt beträffande prisprov

 

Viktigt om HD

Kom ihåg att röntga hundarna före parning!

Höftledsdysplasi är en utvecklingsrubbning i höftleden. Detta innebär att ledhuvud och ledpanna inte passar ihop. Vilket leder till onormalt slitage i leden, tryckbelastning i leden som gör att ledbrosket nöts, onormala sträckförhållande i ledband och ledkapsel och förkalkningar. Detta kan sedermera leda till stelhet, hälta och smärta. Höftledsdysplasi har en polygen arvsgång. Även miljöfaktorer kan ha en viss betydelse för utveckling av sjukdomen. Ingår i SKK´s bekämpningsprogram vilket innebär att samtliga avelsdjur skall vara HD- röntgade innan parning för att avkomman skall kunna registreras.

Uppfödarna av älghundar är de i särklass sämsta i hund-Sverige att sköta om röntgen i tid.