Avelsgruppen för Västerbottens Älghundsklubb

 

Hans Berglund
 070-6039609
Jämthundar

Adrian Nilsson
 0702569874
Jämthundar
Rasklubben för vit älghund
 
Karelisk Björnhund 
Svenska Björnhundklubben
Hälleforshund 
Hälleforshundklubben
 

 

 Laikor

Svenska Laikaklubben
 

Uppfödare tag kontakt med den lokala avelsgruppen före parning.
Efter parning informera avelsgruppen om resultat, för uppföljning och valpförmedling, anmäl även om dräktighet har uteblivit.

Avelsgruppen välkomnar iakttagelser som kan vara av intresse, bra, såväl som mindre bra,
inte minst då det gäller sjukdom och mentalitet.

Endast genom samarbete och öppenhet kan en sund och bra avel bedrivas.

Vi har i vår klubb ett bra avelsarbete som också återspeglas i unghundslistorna.
De mindre raserna ligger också väl till mot landet i övrigt beträffande prisprov

 

Viktigt om HD

Kom ihåg att röntga hundarna före parning

Riskera inte att uppfödda valpar registreras med avelsförbud som blir följden om föräldradjuren har C eller sämre på höfterna.

Uppfödarna av äglhundar är de i särklass sämsta i hund-Sverige att sköta om röntgen i tid.