Avelsgruppen för Västerbottens Älghundklubb 2022

 

Renée Lindsköld
073-060 81 66
sammankallande
Hans Berglund
 070-6039609
Jämthundar

 


Rasklubben för Vit Älghund
Svenska Vita Älghundsklubben
http://www.vitalghund.se/empty_8.html

Karelsk Björnhund
Svenska Björnhundklubben
http://karelare.se/kontakt/avelsrad/

Hälleforshund
Hälleforshundklubben
http://www.halleforshunden.org/klubben/avel.htm

Laikor
Svenska Laikaklubben
http://laikaklubben.se/avel/avelskommitten


Uppfödare tag kontakt med den lokala avelsgruppen före parning.
Efter parning informera avelsgruppen om resultat, för uppföljning och valpförmedling, anmäl även om dräktighet har uteblivit.

Avelsgruppen välkomnar iakttagelser som kan vara av intresse, bra, såväl som mindre bra,
inte minst då det gäller sjukdom och mentalitet.

Endast genom samarbete och öppenhet kan en sund och bra avel bedrivas.

Vi har i vår klubb ett bra avelsarbete som också återspeglas i unghundslistorna.
De mindre raserna ligger också väl till mot landet i övrigt beträffande prisprov

 

Viktigt om HD

Kom ihåg att röntga hundarna före parning

Riskera inte att uppfödda valpar registreras med avelsförbud som blir följden om föräldradjuren har C eller sämre på höfterna.

Uppfödarna av äglhundar är de i särklass sämsta i hund-Sverige att sköta om röntgen i tid.