Västerbottens Älghundklubb inbjuder till 2023 års jaktprov.

Rätt att delta vid jaktprov har hund som vid utställning erhållit lägst kvalitetspriset Sufficient, samt är 12 mån. Hunden skall vara ID-märkt samt registrerad hos Kennelklubben, ägaren/ägarna skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar.

Hundägare kan i första hand anmäla sin hund till två löshundsprov. Proven anmäls senast den 10dec..Ett tredje prov kan anmälas när tidigare anmälda prov har genomförts (ingen datumbegränsning). Ett fjärde prov kan ev. anmälas om det finns domare. Kontakta provledaren. Hundägaren kontaktar snarast tilldelad domare Tidigt anmälda prov får domare tilldelad i ordning som proven anmäls Anmälningsavgift är 200 kr .Genomförda prov innan den 26/9 kan efter ansökan få 500 kr av VBÄK

Ledhundsprov och särskilt älgspårprov kan genomföras från 1/8 och anmäls löpande, löshundsjaktprov från 21/8. . (Obs högst 10 cm snö är tillåtet för älgspårprov)

Ange var du tänker gå provet i samband med anmälan (Önskad plats) samt provdag

Kom ihåg att för att komma ifråga för SM-kval resp. Länskampen så skall 1 prov vara genomfört senast 1 nov. för SM-kval resp.15 nov för Länskampen

Domarersättning för löshundsprov är 600kr + reseersättning 25 kr/mil (betalas direkt till domare). För prov som genomförs efter den 20/11 är domarersättningen 1000kr

För särskilt älgspårprov är domarersättning 400 kr+ reseersättning. Proven anmäls till respektive provområde

Södra Lappland                  Åsele, Dorotea, Vilhelmina

Storuman                             Storuman, Sorsele

Lycksele                                Lycksele

Umeå Södra                         Umeå Norra 

Skellefteå                           

Prövning av hundar sker fram till den 31 januari 2024 om förutsättningarna medger detta med tanke på snödjup och kyla. Hundägare äger rätt att byta ut anmäld hund mot annan hund med samma ägare. Tag kontakt med provledaren.

Hundägare, ej medlemmar i klubben, kan anmäla till prov inom Västerbotten. Provet genomförs efter att klubbens egna hundar fått erbjudande om starttillfälle. Samma anmälningsrutiner som för klubbens egna medlemmar. OBS! kontakta provledaren innan Du gör din anmälan.

Någon återbetalning av anmälningsavgiften sker inte för prov som ej genomfört