Västerbottens Älghundklubb inbjuder till 2024 års jaktprov.

Rätt att delta vid jaktprov har hund som vid utställning erhållit lägst kvalitetspriset Sufficient, samt är 12 mån. Hunden skall vara ID-märkt samt registrerad hos Kennelklubben, ägaren/ägarna skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar. 

Hundägare kan i första hand anmäla sin hund till tre löshundsprov. Proven anmäls senast den 10 dec. Ytterligare prov kan anmälas när tidigare anmälda prov har genomförts om det finns domare. Kontakta provledaren. 

Hundägaren kontaktar snarast tilldelad domare Tidigt anmälda prov får 1 eller 2 domare tilldelad i ordning som proven anmäls. Anmälningsavgift är 200 kr. 

Ledhundsprov och särskilt älgspårprov kan genomföras från 1/8 och anmäls löpande, löshundsjaktprov från 21/8.  (Obs högst 10 cm snö är tillåtet för älgspårprov) 

Ange var du tänker gå provet i samband med anmälan (Önskad plats) samt provdag.

Kom ihåg att för att komma ifråga för SM-kval resp. Länskampen så skall 1 prov vara genomfört senast 1 nov. för SM-kval resp. 15 nov för Länskampen 

Domarersättning för löshundsprov är 600 kr + reseersättning 25 kr/mil (betalas direkt till domare). Efter 21/11 är domararvodet 1000 kr + reseersättning 25 kr/mil 

För särskilt älgspårprov är domarersättning 400 kr+ reseersättning 25 kr/mil.  

Proven anmäls till respektive provområde 

 

Södra Lappland             Åsele, Dorotea, Vilhelmina 

Storuman                      Storuman, Sorsele 

Lycksele                        Lycksele 

Umeå Södra 

Umeå Norra 

Skellefteå 

Prövning av hundar sker fram till den 31 januari 2025 om förutsättningarna medger detta med tanke på snödjup och kyla. Hundägare äger rätt att byta ut anmäld hund mot annan hund med samma ägare. Tag kontakt med provledaren. 

Hundägare, ej medlemmar i klubben, kan anmäla till prov inom Västerbotten. Provet genomförs efter att klubbens egna hundar fått erbjudande om starttillfälle. Samma anmälningsrutiner som för klubbens egna medlemmar. OBS! kontakta provledaren innan Du gör din anmälan. 

Någon återbetalning av anmälningsavgiften sker inte för prov som ej genomfört.