Avel

HD RÖNTGEN

VBÄK  subventionera höftledsröntgen med 500 kr / röntgad hund tillhörande älghundsraserna, för medlemmar som röntgar sina hundar före 2 års ålder. Syftet är att få fler att röntga sina hundar. Ur avelssynpunkt är detta mycket...

Läs mer
Läser in

Särskild information:

Följ oss