Anmälningstiden

går ut ca 2-3 veckor före utställningsdagen för SÄK’s utställningar.
Se information för respektive utställning för mer exakta anmälningstider.

 

Anmälan och anmälningsavgift

Anmälan till utställning görs via Provdata anmälan.

Anmälningsavgiften skall vara betald vid anmälningstidens utgång och görs lämpligast genom Payson.
Betalningslänken erhålles i anmälningsbekräftelsen som skickas till den mejladress som uppgivits i samband med anmälan.

 

Anmälningsavgifter

för 2023
Valpklass 130 kr
Juniorklass 310 kr
Unghundsklass 310 kr
Jaktklss 310 kr
Öppen klass 310 kr
Championklass 310 kr
Veteranklass 190 kr
Avels- o Uppfödarklass Avgiftsfri

 

Medlemskap

Ett medlemskap i Svenska Älghundklubben, eller annan av FCI erkänd älghundklubb, är obligatoriskt och detta gäller för samtliga ägare till hunden.
(Är det flera ägare med samma bostadsadress, går det bra att lösa ett s.k. familjemedlemskap.)
Information om medlemskap finns här, eller kontakta SÄK’s kansli, så får du reda på hur det går till och vad det kostar.Medlemmar som inte tillhör arrangerande lokalklubb, medtar giltigt medlemskort/medlemsbevis till utställningen. 

Vaccinationsföreskrifter

Deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
Hund över ett (1) års ålder: Hund skall vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före utställningsdagen.

Kontroll att gällande vaccinationsbestämmelser följts görs vid utställningarna.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluens (kennelhosta).

Deltagande utländska hundar skall vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinicocos).

 

Till ägare med importerad hund:

Det går inte att anmäla en svenskägd hund med ett utländskt registreringsnummer. Svenska Kennelklubben omregistrerar svenskägd hund som är registrerad i Norge, Finland eller Danmark men då måste registreringsbeviset i original + införseltillstånd (Danmark och Finland) tillsammans med en registreringsansökan sändas in till SKK.

Mer information om att importera och omregistrera hund finns på SKKs sida, Importera Hund

 

För anmälan av utländsk hund gäller följande:

För utländsk hund ska kopia av regestreringsbevis medfölja anmälan.
Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall bifogas.
Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras.