VBÄK  subventionera höftledsröntgen med 500 kr / röntgad hund

tillhörande älghundsraserna, för medlemmar som röntgar sina hundar före 2 års

ålder.

Syftet är att få fler att röntga sina hundar. Ur avelssynpunkt är detta mycket

viktigt att man kan följa höftledsresultaten i olika linjer i tidig ålder

För att kunna ta del av denna peng ska det skickas in ( till Peter Andersson) kopior på stamtavla,
kvitto på betald röntgen och medlemsbevis för innevarande år samt konto till vilket slanten ska utbetalas