Lyarstenens Ciera SE34293/2017

Ny Champion SE J(LÖ)CH
Ägare: Torbjörn Johansson, Rislandet