Rapport från träff den 22 november 2019 om regelrevidering2022

En sammanställning finns på SÄK:s hemsida

www.alghundklubben.com/jaktprov/regelrevidering-2022/

Rapporten är på 9 sidor och skall ses som en inriktning om vart reglerna är på väg.

Det finns även ett excel-blad där alla förslag finns med.

Vid vårt Årsmöte kommer rapporten att tas upp, då kan du framföra din åsikt om positiv och negativa förslag. Det går även bra att skicka in synpunkter till

jaktprov.vasterbotten@alghundklubben.com