Provverksamhet 1/8 2020 – 31/1 2021

Eftersom vi befinner oss i en pandemi, och med hänsyn till hundägare och domare, så bör vi enligt rekommendationer från SKK/SÄK inte använda funktionärer som är i riskgruppen, och om man har något av de symptom som ingår i Corona/covid -19 ska provet ställas in.
Både hundägare och domare ska vara symtomfria för att ett prov ska genomföras.
Då många av våra domare ingår i riskgrupp, och tillsammans dömer många prov så förstår alla vad det skulle innebära för provverksamheten om de ej får döma.
Därför har Västerbottens Älghundklubben bestämt att hundägare och domare enligt rekommendationer, under provdagen åker i enskilda bilar både till provplatsen och under provets gång om bil behöver användas. Bilersättning utgår till domaren under hela provdagen och betalas av hundägaren. Detta gäller samtliga typer av prov, alla domare och hundägare. Detta kommer att gälla under hela provsäsongen.

Styrelsen VBÄK

Lars Person, Sven Mattsson, Markus Strinnholm