Kom i håg !!
Anmäl era hundar till hund Utställnigen i Bredsele Park senast den 1/8 2021
Vid utställningen lottas det ut på start nr varje dag lördag och söndag 2st Tracker peil och 3 älgkalvar på rot.
Skänkt av Sveaskog SCA Skog och Holmen Skog och Tracker.