VÄSTERBOTTENS ÄK INBJUDER TILL 2022 ÅRS JAKTPROV.

Rätt att delta vid jaktprov har hund som vid utställning erhållit lägst kvalitetspriset Sufficient, samt är 12 mån.
Hunden skall vara ID-märkt samt registrerad hos Kennelklubben, ägaren/ägarna skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar.

Hundägare kan i första hand anmäla sin hund till tre löshundsprov.
Proven anmäls löpande under hösten. Tidigt anmälda prov får domare tilldelad i ordning som proven anmäls, ibland tilldelas en domare och nästa domare när 1:a respektive 2:a provet är genomfört.

För prov genomförda före den 25/9 kan hundägaren få 500 kr från VBÄK. Gäller enbart medlemmar och ej tävling. Hundägaren ansöker hos kassören.

Ledhundsprov och särskilt älgspårprov kan genomföras från 1/8 och anmäls löpande, löshundsprov från 21/8.
Hundägaren kontaktar snarast tilldelad domare, om hundägare och domare kommit överens om provdag vid två tillfällen och dessa ej utnyttjas kan hunden placeras sist i kön om det är domarbrist.
Provledningen förbehåller sig rätten att prioritera unga hundar på senare delen av säsongen vid stor anhopning av prov.

Ange var du tänker gå provet i samband med anmälan (Önskad plats) samt provdag.

Kom ihåg!
För att komma ifråga för SM-kval respektive Länskampen skall ett prov vara genomfört senast 1 november för SM-kval och för Länskampen senast 15 november.

Domarersättning
För löshundsprov är 600kr + reseersättning 18,50 kr/mil (betalas direkt till domare).
För särskilt älgspårprov är domarersättning 400 kr+ reseersättning.

Proven anmäls till respektive provområde.

Södra Lappland      (Åsele, Dorotea, Vilhelmina)

Storuman                 (Storuman, Sorsele)

Lycksele                   (Lycksele)

Umeå Södra                       

Umeå Norra

Skellefteå                           

.

Om snöförhållanden och tillgång på domare medger kan extra prov medges som senhöstprov. Tag kontakt med provledaren innan du anmäler.
Prövning av hundar sker fram till den 31 januari 2023 om förutsättningarna medger detta.
Hundägare äger rätt att byta ut anmäld hund mot annan hund med samma ägare. Tag då kontakt med provledaren.

Hundägare, ej medlemmar i klubben, kan anmäla till prov inom Västerbotten.
Provet genomförs efter att klubbens egna hundar fått erbjudande om starttillfälle.
Samma anmälningsrutiner som för klubbens egna medlemmar.
OBS! kontakta provledaren innan Du gör din anmälan.

Någon återbetalning av anmälningsavgiften sker inte för prov som ej genomförts.

 

UTBILDNINGSDOMARE

Provområden