STYRELSEN 2022

Ordförande AU

Lars Persson Parkgatan 18, 919 31 Åsele 070 346 60 83 lars.persson55@outlook.com

Sekreterare AU

Olle Ljunggren Gångarstigen 25, 923 32 Storuman 070 62 96 757 sekreterare.vasterbotten@alghundklubben.com

Kassör

Peter Andersson Timmervägen 41, 921 33 Lycksele 070 651 61 00 kassor.vasterbotten@alghundklubben.com

Avel / Viltspår

Renee Lindsköld Medlevägen 170, 931 98 Skellefteå 073 0608166 renee_lindskold@hotmail.com

Utbildning / Älghunden

Ulf Persson Rågvägen 8, 917 32 Dorotea 070 520 5129 persson.ulf52@hotmail.com

Vice ordförande, AU 

Sven Mattsson Arksjövägen 10, 917 03  Risbäck 070 373 03 72 mattsson.sven@hotmail.com

Jaktprov

Markus Strinnholm Mellantjärn 16, 916 93  Bjurholm 073 181 32 83 mstrinnholm@hotmail.se

Utställning

Gunilla Hjerpe Busjövägen 5, 921 42 Lycksele 070-370 48 48 utstallning.vasterbotten@alghundklubben.com                 

Tävling

Karl Johan Bergmark Tjärnsandsvägen 7, 905 80 Umeå 076 813 18 17 kalle@bergmark.info