Vi fortsätter med  fortbildning av jaktprovsdomare, aspiranter och elever

Nu i Lycksele och i Gumboda

Lördag den 7/5 kl 10:00 på Ansia i Lycksele för Lycksele, Storuman och S Lappland
Söndag den 8/5 kl 10:00 i Gumboda på Hembygdsgården för Skellefteå provområde.

Boka hela dagen, vi bjuder på lunch. Resebidrag men samåk om möjligt.

Välkommen

Sven Mattsson                Ulf Persson                      Markus Strinnholm