Ulf, Sven och Markus höll utbildning av de nya provreglerna på hotellet i Vindeln för Umeå södra och Umeå norra provområde. Ca 30 domare, elever och aspiranter deltog.
En trevlig dag med bra diskussioner!