SE J(lö)CH, SE UCH, FI BCH-HIRV

Norsk Älghund, grå

SE38341/2020 S-H Jutsa’s Toxic

Ägare: Ali Seif, Umeå