SE J(lö)CH

Norsk Älghund, grå

SE54497/2020 Ryrskogens Rolle

Ägare: Kim Björklund, Dorotea