Här nedan följer startordningen vid utställningen i Norsjö.
En domare dömer 15-20 hundar/timme.

Startordning ring 1
Kat.nr Ras Kön Klass
1 – 2 Jämthund Hane (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell)
3 – 7 Jämthund Tik (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell)
8 Jämthund Hane (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell)
9 – 11 Jämthund Tik (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell)
12 Norsk Elghund Grå Hane (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell)
13 – 14 Norsk Elghund Grå Hane (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell)
15 Norsk Elghund Grå Tik (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell)
16 Östsibirisk Lajka Hane (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell)
17 – 18 Östsibirisk Lajka Tik (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell)
19 – 31 Jämthund Hane (33) Juniorklass
32 – 47 Jämthund Hane (43) Unghundsklass
48 – 55 Jämthund Hane (83) Jaktklass
56 – 60 Jämthund Hane (01) Öppen klass
61 Östsibirisk Lajka Hane (83) Jaktklass

Startordning ring 2
Kat.nr Ras Kön Klass
62 – 74 Jämthund Tik (33) Juniorklass
75 – 84 Jämthund Tik (43) Unghundsklass
85 – 92 Jämthund Tik (83) Jaktklass
93 – 105 Jämthund Tik (01) Öppen klass
106 Jämthund Tik (14) Championklass
107 Jämthund Tik (55) Veteranklass
108 – 109 Jämthund Hane (06) Avelsklass
110 Jämthund Tik (06) Avelsklass
Jämthund (UF) Uppfödarklass

Startordning ring 3
Kat.nr Ras Kön Klass
111 Karelsk Björnhund Hane (43) Unghundsklass
112 – 113 Karelsk Björnhund Hane (83) Jaktklass
114 Karelsk Björnhund Hane (01) Öppen klass
115 – 117 Karelsk Björnhund Tik (33) Juniorklass
118 Karelsk Björnhund Tik (43) Unghundsklass
119 Norsk Älghund, Svart Hane (83) Jaktklass
120 – 121 Svensk Vit Älghund Tik (43) Unghundsklass
122 Svensk Vit Älghund Tik (83) Jaktklass
123 Svensk Vit Älghund Tik (01) Öppen klass
124 Hälleforshund Hane (33) Juniorklass
125 Hälleforshund Hane (01) Öppen klass
126 Hälleforshund Tik (33) Juniorklass
127 – 128 Hälleforshund Tik (01) Öppen klass
129 – 132 Östsibirisk Lajka Hane (33) Juniorklass
133 – 136 Östsibirisk Lajka Hane (43) Unghundsklass
137 – 138 Östsibirisk Lajka Hane (83) Jaktklass
139 Östsibirisk Lajka Hane (01) Öppen klass
140 – 141 Östsibirisk Lajka Tik (33) Juniorklass
142 Östsibirisk Lajka Tik (43) Unghundsklass
143 – 145 Östsibirisk Lajka Tik (83) Jaktklass
146 – 147 Östsibirisk Lajka Tik (01) Öppen klass
148 Östsibirisk Lajka Tik (06) Avelsklass
Östsibirisk Lajka (UF) Uppfödarklass
149 – 155 Norsk Elghund Grå Hane (43) Unghundsklass
156 – 161 Norsk Elghund Grå Hane (83) Jaktklass
162 – 164 Norsk Elghund Grå Hane (01) Öppen klass
165 Norsk Elghund Grå Hane (14) Championklass
166 – 172 Norsk Elghund Grå Tik (33) Juniorklass
173 – 176 Norsk Elghund Grå Tik (43) Unghundsklass
177 – 179 Norsk Elghund Grå Tik (83) Jaktklass
180 – 181 Norsk Elghund Grå Tik (01) Öppen klass