15 JANUARI 2024
är sista dag för inlämnande av motioner till lokalklubbarna!

 

Tiden börjar närma sig för årsmöten i SÄK’s tio lokalklubbar, så det är nu man ska passa på att ge förslag till förändringar och förbättringar inom älghundsverksamheten. Vi som medlemmar har alla möjlighet att påverka verksamheten i vår klubb. Det kan röra sig om exempelvis avel, jaktprov, hälsa, tävling, nordisk älghundunion, viltspårprov, statistik, listor, utställning, älgspårprov, exteriör, rovdjursfrågor, utbildning och mycket mer.

 

Tips till motionsskrivare:
Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering. Det är bättre att skriva fler motioner, en för varje ämne än att ta upp flera ämnen i en och samma motion. Motioner ska undertecknas av en eller flera och skickas till sekreteraren i respektive lokalklubb. (Länk till fler råd om hur man skriver motioner finner du här: Att skriva motioner)

 

Tänk på att det är vi alla tillsammans som gemensamt ansvarar för att verksamheten ska gå framåt, så lös medlemsavgift, delta på din lokalklubbs årsmöte och gör din röst hörd.
Inom kort kommer även plats och datum för årsmötet.