u. SE J(LÖ)CH  SE UCH MELKERS CILLA SE34135/2020 HD grad A ED ua
e. SE J(LÖ)CH SE UCH ULLISJAURLANDETS TORRO SE21714/2020 HD grad A ED ua

Båda föräldradjuren är friröntgade och ögonlysta utan anmärkning.
Kullvärde för TORRO är 5/6 för CILLA är det 5/7 .
Inavelsgraden för valp är 0,4%
TORRO och CILLA är sociala och trevliga hundar med mycket stor jaktlust.

Önskevalpen

Kontakta:
NYBYBACKENS Kennel
Ulf Jonsson Ånäset 0706053875

TORROS ägare Josefin Jonsson Storuman 0706042496