Parning planeras mellan:

SE JCH Lyarstenens Ciera SE34293/2017 HD:A, AD:Fri
SE JCH Fäbobergets Yber SE27432/2021 HD:A, AD:Fri

Ik: 0%
AD: 106
HD: 108
Ögonlysning: UA

Önskevalpen

Kontakta:
Lyarstenens kennel
Torbjörn Johansson 070 207 43 83

Mikael Karlsson 072 232 34 54

 

 

 

 

 

Fäbobergets Yber