Åsele 2020-03-21
Västerbottens Älghundklubb
inbjuder till utställning lördagen den 21 mars 2020 i Åsele.

Plats. Ishallen Åsele

Domare:
Patrik Ragnarsson, Jämthundar hanar.
Thomas Eriksson, Jämthundar tikar.
Kerstin Henriksson, Gråhundar och övriga raser.

Rätt till domarändringar förbehålles.
Valpklass 130 kr, Veteraner 190 kr Övriga klasser 310 kr.
Anmälan via www.provdata.se/vbak/utstallning
Betalning via Paysonsystemet i samband med anmälan. Sista anmälningsdag 10 mars. Till Mona Sundqvist 070-23 99 580.
Övriga upplysningar Lars Persson 070346683

Enbart inbetald avgift gäller ej som anmälan. Har ni inte fått mottagningsbevis inom tre dagar måste ny anmälan sändas. Nummerlapp och pm utsänds ca en vecka före utställningen. Medlemskap i någon av SÄK lokalklubbar är ett krav.

Hjärtligt välkomna.
Övernattning Åsele Wärdshus 0941-66255