Bredsele Park  2020-08-15
Västerbottens älghundsklubb injuder till uställning lördag den 15 augusti 2020

Plats Bredsele Park Norsjö

Domare :

Arild  Berget              Jämthund hanar
Arvid  Göransson     Jämthund tikar
Olle B. Häggkvist     Gråhund och övriga raser

Viktigt!

  • Enbart inbetald avgift till vårt PG gäller EJ som anmälan!
  • Har inte mottagningsbevis erhållits inom 3 dagar måste anmälan sändas på nytt.
  • Kallelse och PM skickas ut ca en v före utställningen. Nummerlapp erhålles vid insläpp utställnings dagen !
  • Medlemskap i någon av SÄK’s lokalklubbar är ett krav!

E-anmäl via: www.provdata.se/vbak/utstallning

Betalning genomförs i vårt Paysonsystem i samband med anmälan.

Upplysningar:

Kerstin Boman 070-620 36 00

Mail kerstin.boman@zprofil.se

 

Vid problem med betalning via Payson kan avgiften betalas på
bankgiro 5945-0213 ange hundens namn samt registreingsnummer

Övernattning:

Fromhedens Camping Norsjö
Telefon: 076-7777 628

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Anmälningsmottagare
Kerstin Boman
Stallvägen 36

92141 Lycksele
E-post kerstin.boman@zprofil.se