Skriv en motion
Detaljer

Du som medlem har möjlighet att påverka vår verksamhet genom att skriva en motion!
Motioner inkomna t.o.m. 15:e januari behandlas på årsmötet. Motion räknas som inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram.

Tips på utformning av en motion:
Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om.
Brödtext – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt!
Yrkande – motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.
Underskrift – Motionen ska vara underskriven av den eller de som står bakom den.

Obs! Original skall alltid skickas eller inlämnas personligen till sekreteraren!
Västerbottens Älghundklubb
Co/ Fredrik Andersson
Vindelälvsvägen 69
92041 Björksele

Mail: sekreterare.vasterbotten@alghundklubben.com