Förslag på val till Styrelse för Västerbottens Älghundklubb år 2020 – 2021

Ordförande Lars Persson ett (1) år omval
Ledamot Sven Mattsson två (2) år omval
Ledamot Fredrik  Andersson ett (2) år omval
Ledamot Staffan Widestedt två (2) år nyval
Ledamot Olle Ljungren två (2) år nyval

Revisior Lars-Örjan Larsson ett (1) år omval
Revisor Roland Lindberg ett (1) år omval
Revisorsuppleant Karl-Erik Karlsson ett (1) år omval
Revisorsuppleant Göran Nilsson ett (1) år nyval

Lycksele 19/11 – 2019
För Valberedningen Kerstin Boman / Sammankallande
Christoffer Berg
Roland Pahkala