Västerbottens Älghundklubb inbjuder till

digitalt årsmöte 2021

Du inbjuds till årsmöte den 9/3 kl 1800 2021

Detta genomförs digitalt. Årsmötet kommer att hållas som ett förenklat årsmöte (enligt SKK:s riktlinjer) Bl. a. kommer inga motioner att behandlas. Röstning om nya jaktprovsregler 2022 kommer att genomföras. Du ska ta ställning till om hunden behöver jobba med älg i 5 timmar för att få de högre poängen i 2 olika moment. Dessutom om det skall vara poängavdrag för långa förföljande vilket förra årsmötet slog fast. Förslaget finns på vår hemsida.

Jaktprovsregler version 12 slutligt förslag projektgrupp

VBÄK:s verksamhetsberättelse kommer att finnas vår hemsida. Mötet genomförs med Zoom. Inloggningsuppgifter och årsmöteshandlingar skickas ut innan. En träningskväll innan är planerad med möjlighet att ställa frågor.

Din anmälan om deltagande skall vara insänt senast den 1/3 2021 kl 1300. Du måste vara medlem i VBÄK för att delta.

Du sänder din anmälan till olle.ljunggren@it4unet.se

I anmälan skall namn, medlemsnr och mailadress anges.