Information ang. utställningar och Covid -19

 

Eftersom covid -19 inte tillåter samlingar av människor så är all utställningsverksamhet inställd tills vidare. Därav dispens för jaktprov utan utställningsmerit under säsongen 20/21.

Avelskonferensen med SÄK beslutades att SÄK inte rekommenderar parningar med EJ utställda hundar och att det inte är möjligt att annonsera hos Lokal- eller rasklubbar efter ej utställda föräldrar. Detta för att man är rädd för att få in allvarliga fel i älghundsraserna.

Exteriörbedömning riktar sig under denna period till uppfödare, hundar som ska gå i avel och/eller behöver ett pris för sitt jaktchampionat.

Domaren exteriörbedömer hunden och ger den ett kvalitetspris, även ck kan delas ut men det får bara räknas in till jaktchampionat inteutställningschampionat.

En exteriörbedömning är planerad att genomföras i Åsele lördagen 17 april beroende på intresse.

Vid intresse kontakta

Staffan, utställningsansvarig

staffan.widestedt@gmail.com mobil. 070 – 588 34 02