Erbjudande till medlemmar i VBÄK

SÄK har som målsättning att höja antalet HD/ED-röntgade älghundar för att bl.a. få ett säkrare statistiskt underlag. Med anledning av detta har VBÄK under ett antal år sponsrat sina medlemmar ekonomiskt vid utförd röntgen.

HD (höftledsdysplasi) är en utvecklingsrubbning i höftleden, den har till stor del ärftlig bakgrund med polygen nedärvning, dvs fler gener bidrar till rubbningen.

ED (elbow dysplasia) är ett samlingsbegrepp för ett flertal utvecklingsdefekter i armbågsleden som i förlängningen medför benpålagringar samt artroser.

Villkoren för att få ta del av erbjudandet är följande:
Man ska vara medlem i Västerbottens Älghundklubb.
Hunden ska vara under två år gammal när röntgen utförs.
Hunden ska vara ägarregistrerad i Jordbruksverkets register.

När ni röntgat hunden så skickar ni e-post eller ett vanligt brev till klubbens kassör Peter Andersson där ni uppger ert medlemsnummer i VBÄK, namnet på er bank, clearingnummer samt kontonummer.
Bifoga ett foto eller en kopia på kvittot för utförd röntgen.
Bifoga även ett foto eller en kopia på hundens stamtavla. 

Inom några dagar får ni 500 kr insatta på ert konto som uppmuntran för att ni röntgat hunden.