u. Se j(lö)ch SE28534/2021 Kråkdalens Vira

e. Nord j(lö)ch SE31966/2022 Fäbobergets Qing

Länk till Önskevalpen

Planerad parning mellan tidigt jagande hundar med god förmåga att ställa älg.
Valpar säljs endast till jägare med ambition att ställa ut och meritera hundar.
Båda hundarna ögonlysta ua.
Vira var med på uttagning till SM 2023 och Qing ska med på SM uttagning för Dalarna 2024

Kontakta:
Markus Strinnholm 0731813283
Hanhunds ägare Markus Hedlund 0702113097